Starten av et digitalt semester

Grunnet av epidemien som er i verden, og tilstandene som er i Norge med restriksjoner om digital undervisning, så har også alt av arbeid jeg har gjort det siste året vært digitalt. Ettersom valgemnet jeg har denne våren er «digital markedsføring» så har det ikke bydd på problemer at det har foregått digitalt, jeg føler egentlig at jeg kun har lært mer av den digitale prosessen ved det. Arne Krokan som har vært foreleseren min denne måneden under temaet «digital økonomi og forretningsmodeller» har belyst oss med mye ny informasjon rundt teknologi, samfunn og organisasjoner, og hatt inspirerende gjesteforelesere innom. Denne første måneden har vi kommet godt i gang med å opprette blogg, måle lesestatistikk på Google Analytics og vært mer aktive enn tidligere på LinkedIn. Jeg har fått en innførelse av blant annet Marianne Hagelia hvordan jeg kan oppnå best mulig studieteknikk for å mestre fagene vi har, jeg har også fått innsyn i hvilke digitale plattformer som er relevante å ta med seg videre inn i arbeidslivet og fått vite mer om hvordan fremtiden potensiell vil se ut med ulike typer av teknologi. Kort sagt, det har vært en veldig lærerik måned med mye input om spennende temaer.

Google Docs
Etter bare en måned har jeg fått et innblikk i flere digitale plattformer som kan hjelpe meg til å bli en bedre student. Tidlig i kurset delte Arne Krokan med oss at et godt tips for å studere smartere og bedre er å samskrive med andre studenter over Google Docs. Jeg er godt kjent med programmet ettersom jeg bruker det når jeg skal skrive eksamen, men jeg har ikke tatt det mye i bruk til å samskrive underveis i studiet. Ved å ta i bruk programmet har det gjort at jeg kan skrive med andre medelever og få konstruktive tilbakemeldinger, noe som har ført til at jeg har blitt flinkere til å skrive, fått bedre struktur over tekstene mine og lært mye av andre studenter som jeg ikke visste fra tidligere av.

Sosiale medier
Vi fikk tidlig beskjed om at LinkedIn er roten til mye godt – hvert fall når det er snakk om din fremtidige arbeidsplass. Underveis i kurset har vi fått høre fra flere av våre forelesere om at vi MÅ ta i bruk denne plattformen. Jeg har bare den siste måneden fått knyttet meg flere kontakter, fått en bedre struktur på profilen min, vært mer aktiv og blitt mer engasjert i saker som kommer opp som har en knytning til digital markedsføring. Istedenfor å sjekke VG daglig etter nyheter, har jeg tatt meg selv i å sjekke ut oppdateringer som blir lagt ut på LinkedIn, fra forelesere, forskere eller bekjente som har mye kunnskapsrikt å dele – og interessante innlegg som man kan kjenne igjen etter å ha fått høre om det under forelesning. Jeg kommer til å bruke plattformen mer fremover og ser frem til å få en fullverdig profil som jeg kan vise frem til et videre potensielt jobbintervju.

Det kompliserte samspillet
Noe Krokan har lagt vekt på ved starten av hver forelesning er en modell som han refererer til som «det kompliserte samspillet» som viser samspillet mellom teknologi, samfunn og organisasjon.

Det kompliserte samspillet 
digital 
Teknologi 
samfunnsutvikling 
Samfunn 
Organisasjon 
ledelse, nse

Vi lever i en verden der vi ser mer og mer av hva teknologien har å by på, og hva slags muligheter den kan gi for både prosesser innenfor organisasjoner, men også for utvikling innenfor samfunnet vårt. Krokan har fortalt og vist oss hva slags type teknologier vi vil kunne se mer av i fremtiden, og alle mulige løsninger den har når det kommer til å gjøre arbeidsprosesser enklere og forbedre samfunnet med dens kunstige intelligens. Etter at jeg valgte digital markedsføring som valgfag denne våren, hadde jeg en viss forståelse av hva som går under begrepet teknologi. Noe jeg ikke like fult var klar over er hvor mye teknologi vil ha å si for vår videre fremtid – at kunstig intelligens og VR kan brukes til mer enn plattformer for spill og moro, men også bli brukt i helsesektor og industriarbeid finner jeg kjempe nyttig og interessant! Det blir spennende å se denne utviklingen teknologi kan ha å si for samfunnet vårt og hvordan ulike organisasjoner vil kunne ta i bruk dette inn i deres forretningsmodell.

Bloggen
Til slutt, men ikke minst – bloggen! Etter å ha kviet meg i starten for å skrive og dele innleggene mine på sosiale medier, ser jeg nå helheten og verdien av det. Etter å ha kunnet skrive om temaer som kunstig intelligens og nettverkseffekter, sitter jeg igjen med mer kunnskap enn om jeg måtte kun ha lest det i en bok. Det føles godt å ha kunnet skrevet fagrelaterte temaer og vise en forståelse av det med egne ord, i tillegg å ha fått bekreftende tilbakemeldinger fra forelesere, studentassistenter og medelever på at man har gjort noe bra. Bloggen har så absolutt fått meg til å bli en bedre student, samtidig som jeg har funnet interessen for å skrive og funnet en ny metode for å lære. Jeg ser frem til å videre kunne fordype meg mer i den digitale verdenen og ta fatt på oppgaver som relaterer seg til dette – for det er dette som er fremtiden og jeg gleder meg til å få ta en del av det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *